Beiratkozás előkészítő osztályba - VÁLTOZÁS!!!

Calendar nou

Beiratkozni előkészítő osztályba július 7-ig lehet.

Az előkészítő osztályba való beiratkozási kérvény kitölthető a https://inscriere.edu.ro/cerere/ honlapon.

A kitöltött űrlapot aláírással ÉRVÉNYESÍTENI KELL SZEMÉLYESEN AZ ISKOLA TITKÁRSÁGÁN. 

Amennyiben a teljes itarcsomót személyesen szeretné az iskolába behozni a kedves szülő, előzetes egyeztetés után erre is lehetőség van.

A beiratkozási kérvények elbírálására 2020. július 8-20 között kerül sor.

Végleges eredmények kifüggesztése 2020. július 20. – án történik.

 

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az Oktatási és Kutatási Minisztérium által jóváhagyott 2020-2021-es tanév előkészítő osztályába való beiratkozás módszertana. (ld. lásd a csatolmányok közt)


1. A 2020. augusztus 31-ig hatodik életévüket betöltő gyerekeket július 7-ig lehet beíratni előkészítő osztályba. Ebben az esetben a szülő vagy a törvényes gyám a beiratkozási formanyomtatványt kitöltheti és elküldheti online vagy kinyomtatva eljuttathatja a tanintézménybe a bizonyító dokumentumokkal és a megadott adatok és információk hitelességét igazoló felelősségvállalási nyilatkozattal együtt. A dokumentumokat személyesen, ímélben vagy postán kell eljuttatni a tanintézményekbe. Az érvényesítés során az iskola beiratkozási bizottsága a beiratkozási ívbe írt adatokat összehasonlítja az eljuttatott dokumentumokban találhatóakkal.


2. A hatodik életévüket 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. között betöltő gyerekeket szintén be lehet íratni előkészítő osztályba július 7-ig a szülő vagy a törvényes gyám írásbeli kérésére.
Ha a gyerek ebben a tanévben járt óvodába, a szülő vagy a törvényes gyám az óvodai intézménynek adja le személyesen, küldi el ímélen vagy postán a formanyomtatványt. Az óvoda kiállítja az előkészítő osztályba vagy a nagycsoportba való beiratkozási ajánlást. Az írásbeli ajánlást az óvoda személyesen, ímélen vagy postán juttatja el a szülőnek vagy a törvényes gyámnak.
Abban az esetben, ha a gyerek ebben a tanévben nem járt óvodába vagy külföldről tért haza, a szülő vagy a törvényes gyám a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központhoz (CJRAE) juttatja el a beiratkozási ívet személyesen, ímélen vagy postán. A Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ egy megadott időpontban felméri a gyerek fejlődését, és ennek alapján állítja ki az előkészítő osztályba vagy a nagycsoportba való beiratkozási ajánlást írásban, amelyet személyesen, ímélen vagy postán juttat el a szülőnek vagy a törvényes gyámnak. A felmérés eredménye nem fellebezhető meg.

A hatodik életévüket szeptember és december között betöltő gyerekek szüleinek, gyámjának az óvoda vagy a Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ ajánlását is el kell juttatnia az iratkozási iratcsomóban az iskolának.

Amennyiben személyesen teszi le a szülő vagy a törvényes gyám a dokumentumokat az iskolában, az érvényesítés az ő jelenlétében történik a beiratkozási bizottság valamelyik tagjának irányításával.

A beiratkozás és a beiratkozás érvényesítésének lejártával a gyerekek beiskolázása két szakaszban történik:

I. Az első szakaszban, július 8. és július 20. között a beiskolázás a beiratkozási ívben feltüntetett adatok és a beadott dokumentumok alapján, számítógépes program segítségével, a más körzetekből jelentkező gyerekek esetében a tanintézmények vezetőtanácsa által megszabott kritériumok figyelembe vételével történik.

II. A második szakaszban, július 21. és július 31. között a megyei tanfelügyelőségek által kidolgozott procedúrák alapján a megmaradt helyekre osztják el azokat a gyerekeket, akik az első fordulóban nem vettek részt vagy nem kaptak helyet.

Szeptember 1. és 4. között a megyei tanfelügyelőségek a gyerekek érdekeit szem előtt tartva összesítik és megoldják azoknak a leendő előkészítősöknek a helyzetét, akiket addig nem iskoláztak be.                                                                                                                         

Az iskola megkezdésétől számított két héten belül az ímélben vagy postán elküldött dokumentumokat eredetiben is be kell majd adni a tanintézményekbe.

Szeretettel várjuk!