Beiratkozás óvodába

Óvoda

KEDVES SZÜLŐK!

Megjelent a Hivatalos Közlönyben az Oktatási és Kutatási Minisztérium által jóváhagyott 2020-2021-es tanév óvodába való beiratkozásának módszertana. (ld. csatolmányok közt) 2020. május 25. és június 5. között kérvényezhetik a szülők azoknak a gyermekeknek az óvodába való újraíratását, akik ebben tanévben is óvodások voltak és még nem iskolakötelesek.

 

A gyerekek óvodai beíratása három szakaszban fog zajlani:

1. 2020. június 8.- 2020. július 3.

2. 2020. július 20. - 2020. augusztus 10.

3. Korrekciós szakasz: 2020. augusztus 11. - 2020. augusztus 31.

 

ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK

Típuskérvény – mi adjuk a titkárságon / vagy online lesz elérhető

Születési bizonyítvány és másolata

Szülők személyazonossági másolata

Szülők munkahelyi igazolása

Orvosi igazolás oltásokkal vagy „Fisa medicală” a családi orvostól – tanév kezdetén

Lelkészi ajánlólevél

A speciális kritériumokat igazoló iratok

 

A kedves szülők online kitölthetik majd a kérvényt, elküldhetik emailen az iratcsomót a titkárság email címére, kitöltve az iratok hitelességéről tett nyilatkozatot.

Az iratkozást személyesen aláírással érvényesíteni kell az iskolában. Ha valaki mindezt személyesen szeretné az iskolába behozni, arra is lesz lehetőség június 8-ától.