Kék veder

Decemberben a Kolozsvári Református Kollégium tantermeiben állandó vendég a kék veder. Nem akármilyen vödrök ezek: mára fogalommá nőtték ki magukat. Emberek, diákok, közösségek, családok, érzések fűződnek hozzájuk. Ezek a kék színű tartályok üresen érkeznek az osztályokba, ahol színültig töltik őket tartós élelmiszerekkel. A cukor, olaj, rizs, édességek, különféle más élelmiszerekkel megtöltött vödröket rászoruló családokhoz juttatják el, a diákok döntik el, hogy ki kapja az ajándékot. A Dorcas Aid International kezdeményezte kék vödör akcióhoz csatlakozó diákok számára, a kék veder már messze nem egy puszta tárgy, hanem valóságos életfilozófia, magatartási minta. A kék vödör hozzátartozik adventi mindennapjaikhoz.

„A kék veder tartalma bármi lehet, de egyvalaminek biztos kell lennie benne: szeretetnek. Mindegy, hogy ki mit tesz bele, mert másnak sokat jelentenek. És még azt tehetném hozzá: adni jó.” (Németi Erik István: szabadság.ro)

További képek a képgalériában.

Kék veder

Kárpát-medencei Református Oktatási Alap

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap célja, hogy testvéri közösségvállalással segítse a nehezebb helyzetben lévő, nem az anyaország területén működő oktatási intézmények működését és fejlesztését, valamint egyszeri pénzügyi támogatást nyújtson új magyar református intézmények indításához.

A Kárpát-medencei református intézményeink tanulói,  az elmúlt esztendőkben, a testvéri összetartozás és felelősség szép példáját adták az adománygyűjtésben! 
Szeretnénk így megélni a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát. 

 

Szeretethíd

Szeretethíd - Kárpát-medencei református önkéntes napok

A Szeretethíd olyan segítségnyújtó akció, mely mindenkit vár, legyen akár idős, akár fiatal, egészséges vagy éppen fogyatékkal élő testvérünk határon innen vagy túlról. Célunk, hogy közösen tegyünk egymásért, a helyi és gyülekezeti közösségeinkért, és a teremtett világért. 

Mindezt vidáman, közösségben, egymást megismerve és egymásra jobban odafigyelve.

Szeretnénk megmutatni, hogy az egyház nem csak magával törődik, hanem a környezetével, másokkal is. Isten segítségét kérjük ahhoz, hogy hidat tudjunk építeni a generációk között, a segítségnyújtók és rászorulók, világ és társadalom, Isten és ember között.

Szeretethíd