Csendesnap

Év, és félévfezdő csendesnapjaink istentisztelettel kezdődnek, és Isten áldásával zárulnak, tartalmát tekintve színes előadások, játékos foglalkozások, tanárok, és diákok közös tanítás-tanulásra hangoló foglalkozásával válnak a tanév értékes csendesnapjává.

 

“Ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk?” Róm 8, 31 -szól az ige, és visszhangzik Bethlen Gábor, a református fejedelem válasza: senki, bizonyára senki.

Igazgatótanácsunk december végén a 2022-es évet a magyar református oktatás évének nyilvánította. Idén ünnepeljük a Bethlen Gábor által alapított Collegium Academicum 400. évfordulóját. Ennek jegyében került sor a félévkezdő csendesnapra. Dr Nagy Alpár lelkipásztor, a Református Tanárképző Kar lelkész-tanára nyitotta áhítattal a találkozásunkat.

A félévkezdő csendesnap központi témája az erdélyi országgyűlés 1622 májusában, Kolozsvárott hozott határozata, mely kimondja a Collegium Academicum (Református Akadémia, melynek a Kolozsvári Református Kollégium is a jogutódja) létrehozását. Helyszínként Kolozsváron a Farkas utcában pusztán álló templom melletti klastrom-épületet jelöli meg.

A templomban Bethlen Gábor fejedelemről tartott érdekfeszítő előadást dr. Ősz Sándor- Előd levéltáros. A díszteremben könyvkiállítást láthattak a diákok, ahol a kollégium egykori könyvtárának ritkaságait és értékeit mutatta be Péter Csaba kollégiumi lelkész-tanár. Olyan ritkaságokat és unikumokat láthattak diákjaink, mint a Vizsolyi Biblia eredeti példánya 1590-ből, az 1490-es években Pisa-ban készült ősnyomtatvány, Bornemissza Anna szakácskönyvének kézirata 1680-ból; Gessner: A madarak természetrajza (leírása) Frankfurt 1617; Szenczi Molnár Albert Magyar Grammatika 1610-ből. Ugyanott kiállítottunk két 20. század elején készült iskolapadot is, melyet a kisebbek nagy örömmel próbáltak ki.

Fiáth Titanilla pszichológus, kulturális antropológus, öbb mint tíz évig dolgozott férfi és női fogvatartottakkal különböző magyar büntetés-végrehajtási intézetekben.

Bemutatója által betekinthettünk az elítéltek életébe, láthattuk miként nyilvánul meg személyiségük a korlátozások ellenére. Láthattuk azt is, hogy a börtönben használt kötelező öltözetet is úgy próbálják meg átalakítani, hogy az az ő ízlésüket és személyiségüket tükrözze. Nem utolsó sorban pedig felvázolta nekünk a börtönbeli hierarchiát, annak teljes felépítését.

Kalóz János: „Ne szúrd el a kari-ered” előadásának lényege a függőségeink időben való felismerése, valamint elkerülése volt. Rengeteg függőség létezik. Vannak, amelyek már annyira a mindennapjaink részévé válnak, hogy fel sem tűnik: függők vagyunk. Ilyen például a kávé- vagy a cigarettafüggőség. Egyesek el sem tudnák képzelni a reggelit egy csésze kávé nélkül, ha nem isszák meg, úgy érzik, valami kimaradt.

Az előadásból megértettük, hogy nagyon kell vigyázni, milyen döntéseket hozunk, hisz ezek határoznak meg minket, életünket és azt, hogy milyen baráti körben kötünk ki. Nem szabad hallgatni azokra a” barátainkra” sem, akik ezekre a dolgokra csábítanak, hisz egy rossz döntés is elég a függőséghez.

A Mathias Corvinus Collegium munkatársai, a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézményét hivatottak bemutatni, amely 1996 óta végzi tevékenységét, és az általános iskola felső tagozatától a felnőtt korig működtet közcélú, ingyenes tehetséggondozási programokat.

Köszönet és hála előadóinknak!

Csendesnap

 

Ötletbazár: kérjük segítse munkánkat, és amennyiben javaslata van a következő csendesnap tartalmára vonatkozóan, ossza meg velünk, megjelölve az előadás, foglalkozás témáját, előadóját.. stb.

Üzenődoboz!

Áhitat

Diákjaink, kollégiumunk jelszava szerint a kegyesség, és tudomány szentélyében nevelkednek, és ennek megfelelően, a kegyességi élet gyakorlásához a Farkas utcai templom rendszeres hétfő reggeli áhítata szolgál megfelelő alkalmat.

Hétkezdő áhítatok alkalmával együtt imádkoznak óvodások, kisiskolások, érettségizők, pedagógusok, kérve Isten áldását heti küzdelmeikhez, mert emberé a munka, istené az áldás!

Áhítat

 

Napi ima, igeolvasás

Hogyan kezdődhetne másként egy iskolai nap a kollégiumban, mint igeolvasással, és imádsággal? A diákpresbitérium tagjai végzik reggelente ezt a szolgálatot, és az iskolai nap végén, órák utáni imádsággal zárják, mely mintegy szent keretbe foglalja mindazt, ami e kettő között történt.

Napi ima

Hangoló

A tanítási hét, diákjaink vasárnapra hangoló áhítatával várul. Hitvalló ifjúsági énekektől hangos a díszterem a pénteki nagyszünetben, melyben saját gondolataikat, a hét nehezebb kérdéseit osztják meg egymással, Isten előtt diákjaink. E rövid áhítat célja az is, hogy diákjaink aktívan tudjanak bekapcsolódni a gyülekezeti életbe. Áldásos együttlétek ezek az alkalmak, szavak, gondolatok diáktól-diákig, az egy családhoz tartozás élményét át, és megélve.

Hangoló

 

Vasárnapi istentisztelet

Vasárnap este diákjaink, és a tanári kar képviselete ifjúsági istentiszteleten gyűlnek össze, melyen hálát adunk az iskolai hét küzdelmeihez kapott erőért, és előttünk álló feladatainkra tekintünk, - Isten igéjéből bátorítást merítve.

Minden diákunk, otthon saját gyülekezetének tagja, ám iskolai, bentlakási közösségben, aktívan kapcsolódik be a diákközösség hitvalló életébe. Örömteli alkalmak, mikor teológián tanuló volt diákjainkat igehírdetőkként köszönthetjük közösségünkben.

Vasárnapi istentisztelet

Úrvacsoraosztás

Ünnepi alkalmaink, melyeken Úrvacsorát osztunk, olykor díszteremben, olykor pedig a Farkas utcai templomban, mind diákjaink, mind munkatársaink számára építőek. Kollégiumunk kegyszerei ilyenkor múltidéző szolgálatot teljesítenek, mintegy generációkat összekötő kapocs iskolánk falairól visszatekintő hires tanárok, diákok, és mai refisek között.

Úrvacsora

Imahét

Gyülekezeti életből megszokott szolgálati alkalmakat a kollégiumban is megőrizzük, így az egyetemes imahét alkalmaiba kollégiumi közösségünk is bekapcsolódik. Rendszerint ez alkalmakon diákjaink lelkész - szülei szolgálnak lelki épülésünkre.

A Refi rádió munkatársai interjút készítettek a vendéglelkipásztorokkal, hallgassa meg.

Kollégiumi imahét

Nagyhét

Úrasztalához készülve tanítási héten sem feledkezünk meg a bűnbánati hét rendeltetéséről, miszerint az Úrvacsora lelki betegeknek való orvosság, melynek feltétele önmagunk, és bűneink megismerése. Diákjaink ilyenkor nagyszüneten, illetve reggeli nagyheti áhítaton vesznek részt.

Nagyhét

Bibliaórák

Heti rendszerességgel találkozunk bibliaórán, ez alkalmaknak a Bethlen Kata Diakóniai Központ ad otthont, melyen az ifjúságot érintő kérdésekkel foglalkozunk. Hét közepén megállunk egy esti csendes órára, erőt merítve, feltöltődve, Isten igéjére hangolva.

Bibliaóra

Lelkigondozás egész-ségedre!

Lelki erő, és egészség! E nélkül elképzelhetetlen a gazdag közösségi élet, eredményes tanulás, hitvalló élet. A kollégiumban mind lelki nevelés órán, mind személyes beszélgetések alkalmával lehetőség van lelki, és hitvallásos kérdések megbeszélésére.