Csendesnap

Év, és félévfezdő csendesnapjaink istentisztelettel kezdődnek, és Isten áldásával zárulnak, tartalmát tekintve színes előadások, játékos foglalkozások, tanárok, és diákok közös tanítás-tanulásra hangoló foglalkozásával válnak a tanév értékes csendesnapjává.

 

Csendesnap

Ötletbazár: kérjük segítse munkánkat, és amennyiben javaslata van a következő csendesnap tartalmára vonatkozóan, ossza meg velünk, megjelölve az előadás, foglalkozás témáját, előadóját.. stb.

Üzenődoboz!

Áhitat

Diákjaink, kollégiumunk jelszava szerint a kegyesség, és tudomány szentélyében nevelkednek, és ennek megfelelően, a kegyességi élet gyakorlásához a Farkas utcai templom rendszeres hétfő reggeli áhítata szolgál megfelelő alkalmat.

Hétkezdő áhítatok alkalmával együtt imádkoznak óvodások, kisiskolások, érettségizők, pedagógusok, kérve Isten áldását heti küzdelmeikhez, mert emberé a munka, istené az áldás!

Áhítat

 

Napi ima, igeolvasás

Hogyan kezdődhetne másként egy iskolai nap a kollégiumban, mint igeolvasással, és imádsággal? A diákpresbitérium tagjai végzik reggelente ezt a szolgálatot, és az iskolai nap végén, órák utáni imádsággal zárják, mely mintegy szent keretbe foglalja mindazt, ami e kettő között történt.

Napi ima

Hangoló

A tanítási hét, diákjaink vasárnapra hangoló áhítatával várul. Hitvalló ifjúsági énekektől hangos a díszterem a pénteki nagyszünetben, melyben saját gondolataikat, a hét nehezebb kérdéseit osztják meg egymással, Isten előtt diákjaink. E rövid áhítat célja az is, hogy diákjaink aktívan tudjanak bekapcsolódni a gyülekezeti életbe. Áldásos együttlétek ezek az alkalmak, szavak, gondolatok diáktól-diákig, az egy családhoz tartozás élményét át, és megélve.

Hangoló

 

Vasárnapi istentisztelet

Vasárnap este diákjaink, és a tanári kar képviselete ifjúsági istentiszteleten gyűlnek össze, melyen hálát adunk az iskolai hét küzdelmeihez kapott erőért, és előttünk álló feladatainkra tekintünk, - Isten igéjéből bátorítást merítve.

Minden diákunk, otthon saját gyülekezetének tagja, ám iskolai, bentlakási közösségben, aktívan kapcsolódik be a diákközösség hitvalló életébe. Örömteli alkalmak, mikor teológián tanuló volt diákjainkat igehírdetőkként köszönthetjük közösségünkben.

Vasárnapi istentisztelet

Úrvacsoraosztás

Ünnepi alkalmaink, melyeken Úrvacsorát osztunk, olykor díszteremben, olykor pedig a Farkas utcai templomban, mind diákjaink, mind munkatársaink számára építőek. Kollégiumunk kegyszerei ilyenkor múltidéző szolgálatot teljesítenek, mintegy generációkat összekötő kapocs iskolánk falairól visszatekintő hires tanárok, diákok, és mai refisek között.

Úrvacsora

Imahét

Gyülekezeti életből megszokott szolgálati alkalmakat a kollégiumban is megőrizzük, így az egyetemes imahét alkalmaiba kollégiumi közösségünk is bekapcsolódik. Rendszerint ez alkalmakon diákjaink lelkész - szülei szolgálnak lelki épülésünkre.

A Refi rádió munkatársai interjút készítettek a vendéglelkipásztorokkal, hallgassa meg.

Kollégiumi imahét

Nagyhét

Úrasztalához készülve tanítási héten sem feledkezünk meg a bűnbánati hét rendeltetéséről, miszerint az Úrvacsora lelki betegeknek való orvosság, melynek feltétele önmagunk, és bűneink megismerése. Diákjaink ilyenkor nagyszüneten, illetve reggeli nagyheti áhítaton vesznek részt.

Nagyhét

Bibliaórák

Heti rendszerességgel találkozunk bibliaórán, ez alkalmaknak a Bethlen Kata Diakóniai Központ ad otthont, melyen az ifjúságot érintő kérdésekkel foglalkozunk. Hét közepén megállunk egy esti csendes órára, erőt merítve, feltöltődve, Isten igéjére hangolva.

Bibliaóra

Lelkigondozás egész-ségedre!

Lelki erő, és egészség! E nélkül elképzelhetetlen a gazdag közösségi élet, eredményes tanulás, hitvalló élet. A kollégiumban mind lelki nevelés órán, mind személyes beszélgetések alkalmával lehetőség van lelki, és hitvallásos kérdések megbeszélésére.

ÜZENET A LELKÉSZNEK