Aktuális felvételi tájékoztató 2020- líceumi osztályok

Image
felvételi tájékoztató

 

A 2020-2021-es tanévben a Kolozsvári Református Kollégiumban két líceumi kilencedik osztály indul:

- humán-teológia intenzív angol szak

- reál-természettudomány intenzív angol szak

 

1. Humán-teológia intenzív angol osztályba felvételizők figyelmébe

A felvételi két összetevőből áll:

- A felvételizőnek kötelező az iskola által megszervezett online interjún részt vennie, melyen minősítést kap (sikeres / sikertelen). Ezen a vizsgán a diák motivációs beszélgetésen vesz részt (pl. hogy miért szeretne a Református Kollégium diákja lenni, és elénekel egy éneket a felvételi tájékoztatón felsoroltak közül).

- Az eddig közölt bibliaismereti írásbeli vizsgát az idei felvételin, az V-VIII. osztályos vallás tantárgy éves jegyeinek átlaga fogja helyettesíteni.


Szükséges iratok:

- a beiratkozási kérvény melléklete -anexa la fișa de înscriere- (a felvételiző diák általános iskolája állítja ki);

- születési bizonyítvány fénymásolata;

- személyi igazolvány fénymásolata;

- szülők személyi igazolványának fénymásolata;

- orvosi igazolás;

- nyilatkozat arról, hogy elfogadja a Református Kollégium belső rendszabályzatát és betartja azt; (csatolva)

- online iratkozás esetén, saját felelősségre kitöltött nyilatkozat a közölt adatok és mellékletek hitelességéről; (csatolva)

- igazolás, mely az V-VIII. osztályos vallás tantárgy éves médiáit tartalmazza

- lelkészi ajánlólevél;

- osztályfőnöki jellemzés, mely a magaviseleti jegyet is tartalmazza, mely nem lehet 9-nél kisebb;

- színes műanyag dosszié – abban az esetben, ha a beiratkozás az iskola titkárságán történik (dosar cu șine).

 

A humán-teológia intenzív angol osztályba való felvételire a következő képen lehet iratkozni :

-  személyesen az iskola titkárságán 9-13 óra között, (az iratkozáshoz szükséges dokumentumok leadásával), vagy

- emailen az info@kollegium.ro címen (az iratkozáshoz szükséges dokumentumok scannellt változatának csatolásával). Sikeres felvételit követően, az eredeti iratokat legkésőbb tanévkezdéskor szíveskedjenek benyújtani.

A beiratkozás időpontja: 2020. június 2-5.

A felvételi (online interjú) időpontja június 10, délelőtt 9 óra.

Kérjük az alábbi űrlapot kitöltve jelölje meg hogyan szeretne a videóinterjún részt venni (whatsapp/fbmessenger/telefon). Akinek nincs lehetősége részt venni az online videóinterjún, annak a telefonos beszélgetés lehetőségét biztosítjuk.

 

2. Reál-természettudomány intenzív angol osztályba felvételizők figyelmébe

Az eddigi évektől eltérően, a jelentkezők idén interjún nem vesznek részt.

A más megyéből reál-természettudomány osztályba jövő diákoknak saját iskolájukban beiratkozási kérvényt (fișa de înscriere) kell kitölteniük (Procedura 31275/24/06/2020 szerint). 

Rendkívüli esetben, élhetnek, egy későbbi időpontban megnevezett kolozsvári beiratkozási központban való személyes beiratkozási lehetőséggel.

A reál-természettudomány osztály kódszámát (cod:174) kell feltüntetni a beiratkozási űrlapon.

 

 

Kérjük az alábbi űrlapon jelentkezzen a humán-teológia osztályba való felvételire!

Felvételi adatok elküldése

Beiratkozás módja
Online interjú módja